asdfasdf,a.sdfm,.asdfsd,.fas,m.
asdfasdf
Open MojTelekom

Sinhronizacija daljinskog upravljača sa TV prijemnikom

Daljinski upravljač koji ste dobili uz STB / HD STB moguće je podesiti tako da ga možete koristiti i za upravljanje Vašim televizorom. 

Sinhronizacija STB daljinskog upravljača sa TV prijemnikom

Konfiguracija daljinskog upravljača se realizuje njegovim podešavanjem sa tipom televizora i to je moguće uraditi na sledeći način:

 1. Odredite marku svog TV aparata (npr. Sony, JVC, Samsung...)
 2. Nađite određeni kod za svoj TV u tabeli proizvođača u fabričkom uputstvu koje ste dobili uz STB (Napomena: U tabeli sa kodovima proizvođača za istu marku TV-a postoje dve vrste kodova: Americas&Apac i Emea. Prvo probajte kodove iz Emea tabele).  Ili pogledajte kod za brend televizora koji korisnik poseduje
 3. Istovremeno pritisnite i držite komande TV i OK na daljinskom upravljaču.
 4. Za otprilike 2 sekunde komanda na daljinskom upravljaču će početi da svetli – tada otpustite komande i OK
 5. Ukucajte trocifreni kod svoje marke TV-a (za novije modele Samsunga, na primer, to je 354).
 6. Pri podešavanju ukucavajte sve navedene kodove redom, proveravajući posle svakog koda da li radi komanda POWER i komande za podešavanje jačine zvuka (Nakon unosa svake cifre treba da zasvetli crvena lampica sa prednje strane STB-a).
 7. Ako ste pravilno konfigurisali daljinski upravljač, njime možete upravljati i TV-om i STB-om. Ako želite da upravljate STB-om pritisnite komandu STB na daljinskom upravljaču, a ako želite da upravljate TV prijemnikom pritisnite komandu na daljinskom upravljaču.

Kodovi za konfiguraciju STB daljinskog upravljača sa TV prijemnikom
 

Sinhronizacija HD STB daljinskog upravljača sa TV prijemnikom

Postoje dva načina za sinhronizaciju HD daljinskog sa korisničkim TV prijemnikom.

 • Prvi način je autosinhronizacija. Da bi se pravilno odradila potrebno je:
 1. prvo pritisnuti TV dugme i držati ga 6-7 sekundi dok ne zasvetli konstantno,
 2. zatim pritisnuti jednom Power dugme (plavo),
 3. zatim pritisnuti jednom chanel up ili chanel down i držati daljinski okrenut ka TV-u. TV dugme će da treperi konstantno 6-7 sekundi i nakon toga će se televizor isključiti.
 4. Kada se TV isključi pritisnuti OK dugme i uključiti televizor ponovo.

Sada bi trebalo da je daljinski sinhronizovan sa TV-om.

 • Drugi način je preko koda za sinhronizaciju.
 1. Pritisnuti TV dugme 6-7 sekundi dok ne zasvetli konstantno,
 2. nakon toga uneti odgovarajući kod za brend televizora koji korisnik poseduje

Kodovi za konfiguraciju HD STB daljinskog upravljača sa TV prijemnikom