asdfasdf,a.sdfm,.asdfsd,.fas,m.
asdfasdf
Open MojTelekom

Instalacija

Opremu na adresu korisnika dostavlja tehničar Telekoma Srbija, koji će izvršiti i instalaciju.

 
Upozorenje!
Pre početka instalacije, ugasite sve uređaje (TV, VCR/DVD, AV pojačalo,...) i isključite ih sa napajanja.
 

  • Uputstvo za samoinstalaciju možete preuzeti i u .pdf formatu.
  • Uputstvo za povezivanje dodatnih STB uređaja u pdf. formatu
  • Uputstvo za instalaciju HD STB-a možete preuzeti u pdf. formatu
     

Da bi STB primao što bolji signal iz daljinskog upravljača, potrebno je da STB postavite što bliže ivici police, kao što je prikazano na slici.

Ne prekrivajte STB ni sa čim i ostavite 20 cm praznog prostora da bi postojala ventilacija i hlađenje.
Ako Vam više odgovara, STB možete postaviti i u uspravan položaj, kao što je prikazano na slici.

Instalacija

1. Spojite STB sa modemom preko Ethernet kabla: Jedan kraj crvenog kabla koji se nalazi u paketu uz modem staviti u crveno obeleženi LAN3 port modema, a drugi kraj u Ethernet ulaz na zadnjoj strani STB.  

Povezivanje STB sa modemom     

2. Spojite STB sa TV prijemnikom preko video kabla: Jedan kraj kabla stavite u odgovarajući AUDIO VISUAL OUT sa zadnje strane STB, a drugi kraj kabla u odgovarajući SCART ulaz na zadnjoj strani TV prijemnika.
U slučaju povezivanja drugog STB jedan kraj Ethernet kabla staviti u narandžasto obeleženi LAN2 port modema, a drugi kraj u Ethernet ulaz na zadnjoj strani drugog STB.

3. Opciono - Povezivanje sa DVD playerom/ VCR video rekorderom: Ako već imate DVD player povezan sa TV prijemnikom, potrebno je samo da povežete STB i DVD player: jedan kraj kabla stavite u AUDIO VISUAL OUT sa zadnje strane STB, a drugi kraj kabla stavite u odgovarajući SCART ulaz na zadnjoj strani DVD player-a.

Uključivanje

Nakon što ste pravilno spojili STB sa TV prijemnikom i modemom, potrebno je sledećim redosledom da ukjučite napajanje:
1. Uključite STB na napajanje: Uključite jedan kraj kabla u ulaz za napajanje STB (Power input), a drugi kraj u strujnu utičnicu.

2. Pošto ste uključili STB i modem na napajanje, pojaviće se svetleća zelena lampica iznad oznake LAN3 porta na ekranu modema koja označava pravilno uspostavljenu vezu između STB i  modema.

 
Upozorenje!
Instaliranu CPE opremu (modeme i STB uređaje) ne treba isključivati!

Objašnjenja pojmova možete pronaći na strani Open IPTV pojmovi.