asdfasdf,a.sdfm,.asdfsd,.fas,m.
asdfasdf
Open MojTelekom

Kada se vrši promena u nazivu korisnika telefonskog priključka?

Promena u nazivu korisnika telefonskog priključka vrši se u slučaju smrti korisnika telefonskih usluga, u slučaju razvoda braka, saglasnosti ranijih korisnika telefonskih usluga, u slučaju kupovine (zamene) stana ili zaticanja priključka u stanu. Informacije o potrebnoj dokumentaciji i drugim detaljima dobićete pozivanjem Kontakt centra 0800/100-100.