asdfasdf,a.sdfm,.asdfsd,.fas,m.
asdfasdf
Open MojTelekom

Web mail

Ukoliko imate otvoren e-mail nalog na domenu open.telekom.rs Telekom Srbija Messaging sistema, servis elektronske pošte možete koristiti pomoću Vašeg web čitača (web browser-a) pristupajući Web Mail aplikaciji. Ova aplikacija Vam omogućava da keirate, šaljete, primate, čitate, prosleđujete, premeštate, brišete poruke i odgovarati na njih.

http://mail.open.telekom.rs

 

Da bi upravljali svojim porukama Web Mail vam obezbeđuje meni u vidu kartica (tabulatora), tj. opcija u gornjem delu web stranica:
Sanduče Kartica koja omogućava uvid u sve foldere kojima raspolažete i rad sa njima.
Primljene poruke Kartica koja prikazuje folder sa novoprispelim porukama. Ova kartica je aktivna odmah nakon prijavljivanja na sistem.
Poslate poruke Kartica sa folderom u kome se čuvaju kopije svih poruka koje ste poslali sa svog naloga.
Izbrisane poruke U ovom folderu se čuvaju sve izbrisane poruke i folderi. Poruke u ovom folderu se brišu periodično. Izbrisane poruke i foldere je moguće povratiti, sa uslovljenim vremenskim osvežavanjem.
Nedovršene poruke U ovom folderu se čuvaju nedovršene i dugačke poruke pre njihovog slanja. Ovim se obezbeđuje da vaš rad ne bude izgubljen u slučaju prekida, ukoliko niste stigli da pošaljete poruku.
Adresar   U adresaru se čuvaju email adrese prujatelja i saradnika kojima šaljete poruke.
Opcije Izborom ove kartice ulazite u dodatni meni za upravljanje vašim nalogom.