asdfasdf,a.sdfm,.asdfsd,.fas,m.
asdfasdf
Open MojTelekom

Upload Booster

Povećajte upload brzinu uz uslugu Uploud Booster

Ukoliko vam je potrebna veća upload brzina protoka, a koristite Net 20, Net 30, Net 50 ili Net 100 paket, na raspolaganju vam je dodatna usluga Upload Booster.

Ova usluga vam omogućava da povećate upload brzinu do 5, 10 ili 15 Mbps u zavisnosti od toga koji Net paket koristite.

Cena mesečna pretplate za uslugu Upload Booster zavisi od izabrane upload brzine.

Net paket Upload Booster brzina Cena
Net 20 5 Mbps 250,00 din.
Net 30 5 Mbps 250,00 din.
10 Mbps
500,00 din.
Net 50 5 Mbps 250,00 din.
10 Mbps
500,00 din.
Net 100 5 Mbps 250,00 din.
10 Mbps
500,00 din.
15 Mbps
1.000,00 din.

Nakon isteka kalendarskog meseca, pretplata za ovu uslugu automatski se obnavlja.

Aktivacija

Za uslugu Upload Booster možete se prijaviti:

  1. pozivom na broj 19818
  2. u poslovnicama Telekoma Srbija

Nakon prijave, usluga će vam biti aktivirana u roku od 48 sati.

Ukoliko ne želite da vam pretplata za ovu uslugu bude obnovljena i narednog meseca, deaktivaciju možete izvršiti na jedan od pomenutih načina. Deaktivaciju je potrebno izvršiti pre isteka kalendarskog meseca za koji ste pretplaćeni.