asdfasdf,a.sdfm,.asdfsd,.fas,m.
asdfasdf
Open MojTelekom

Net brzine

  Podnesi zahtev
 Net brzine - dinamička IP adresa
Net Brzina Cena mesečne pretplate (Ugovorna obaveza 24 meseca) Cena mesečne pretplate (bez ugovorne obaveze)
Net 5 do 5/1 Mb/s 1.549,00 1.999,00
Net 10 do 10/1 Mb/s 1.899,00 2.599,00
Net 20 do 20/1 Mb/s 2.799,00 3.899,00
 Net 30 do 30/2 Mb/s 3.699,00 5.199,00
 Net 50 do 50/2 Mb/s 5.999,00 8.299,00
 Net 100 do 100/2 Mb/s 7.999,00 11.199,00
U cenu je uključeno korišćenje modema i splitera, jedna e-mail adresa (Mailbox veličine 1 GB), dinamičko IP adresiranje, neograničen pristup Internetu, kao i Osnovni WebTV paket . Na raspolaganju vam je i Antivirusna zaštita po ceni od 100,67 dinara mesečno.

Cene su prikazane u dinarima sa uračunatim porezom.

 Net brzine - statička IP adresa
Net Brzina Cena mesečne pretplate (Ugovorna obaveza 24 meseca) Cena mesečne pretplate (Ugovorna obaveza 12 meseci)
Net 5 do 5/1 Mb/s 2.099,00 2.699,00
Net 10 do 10/1 Mb/s 2.499,00 3.299,00
Net 20 do 20/1 Mb/s 3.499,00 4.599,00
Net 30 do 30/2 Mb/s 4.399,00 5.899,00
Net 50 do 50/2 Mb/s 6.799,00 8.999,00
Net 100 do 100/2 Mb/s 8.899,00 11.899,00
U cenu je uključeno korišćenje modema i splitera, pet e-mail adresa (Mailbox veličine 1 GB), jedna fiksna IP adresa (uz mogućnost kupovine još tri fiksne IP adrese po ceni od ukupno 2.100 dinara mesečno), neograničen pristup Internetu, Osnovni WebTV paket . Na raspolaganju vam je i Antivirusna zaštita po ceni od 100,67 dinara mesečno.

Cene su prikazane u dinarima sa uračunatim porezom.

Usluga Cena
Zasnivanje pretplatničkog odnosa
za Internet uslugu - dinamička IP adresa
1,20
Zasnivanje pretplatničkog odnosa
za Internet uslugu - statička IP adresa
1.200,00
Seoba internet paketa 1.200,00

Cene su prikazane u dinarima sa uračunatim porezom.