asdfasdf,a.sdfm,.asdfsd,.fas,m.
asdfasdf
Open MojTelekom

Koji su parametri za podešavanje e-mail klijenta?

User account: <korisnik>@<domen>

Prilikom podešavanja e-mail klijenta, potrebno je svuda gde se traže podaci o korisničkom nalogu ili o korisničkoj e-mail adresi upisati traženi podatak u formatu <korisnik>@<domen>, na primer:

zdravko@mts.rs

Ostali parametri:

  • POP3 server: mail.mts.rs
  • SMTP server: mail.mts.rs
  • Incoming mail server > Remember password: No
  • Incoming mail server > Log on using Secure Password Authentication: No
  • Outgoing mail server > My server requires authentication: Yes
  • Outgoing mail server > Use same settings as incoming mail server: Yes