asdfasdf,a.sdfm,.asdfsd,.fas,m.
asdfasdf
Open MojTelekom
 1. Kako da promenim Internet provajdera i pređem na Internet Telekoma Srbija?
 2. Da li korisnik usluge Internet sa paketima većih brzina može imati i IPTV?
 3. Koje su adrese DNS servera?
 4. Zašto je Internet usluga dostupna samo u određenim gradovima?
 5. Da li je potrebno da uvedem novu telefonsku liniju za Internet servis?
 6. Da li korišćenje Internet usluge utiče na povećanje telefonskog računa?
 7. Na koji način mi je dostupan račun za korišćenje Internet usluge?
 8. Koju vrstu modema će mi obezbediti Telekom Srbija?
 9. U čijem vlasništvu je modem?
 10. Da li mogu dobiti Internet ako sam podstanar?
 11. Da li mogu na Internet liniju/modem spojiti lokalnu računarsku mrežu?
 12. Da li mogu da koristim Internet uslugu sa operativnim sistemom Linux ili Macintosh?
 13. Šta je to IP adresa? Zašto bi mi bila potrebna statička IP adresa?
 14. Šta znači upstream i downstream?
 15. Da li je brzina zagarantovana?
 16. Da li mogu da koristim sopstveni modem ili ruter?
 17. Koji je naziv mog POP servera?
 18. Da li moja Internet usluga može da se preseli i na koji način?
 19. Kako da podesim statičku adresu u Windows-u XP?
 20. Ko može da potpiše Ugovor i preuzme opremu nakon rešenog zahteva za Internet?
 21. Da li postoji mogućnost privremenog prekida korišćenja Internet usluge ili raskida ugovora pre isteka ugovorne obaveze?
 22. Zašto dobijam grešku HTTP Error 404?
 23. Kako da podesim statičku adresu u Windows Vista?
 24. Koji je moj server za slanje pošte (smtp server)?