asdfasdf,a.sdfm,.asdfsd,.fas,m.
asdfasdf
Open MojTelekom

Moj r@čun

Usluga moj r@čun omogućava da preko Interneta samostalno i besplatno vidite račune za usluge koje Vam ispostavlja „Telekom Srbija“. Takođe, kroz ovu uslugu možete da pogledate specifikacije saobraćaja za svoje fiksne i mobilne – prepaid i postpaid brojeve.

Pomoću usluge Moj r@čun možete da:

  • vidite iznos računa i stavke računa za usluge koje Vam je pružio Telekom Srbija
  • stavke računa preuzmete u TXT i XLS formatu
  • vidite, odštampate i prenesete na svoj računar specifikaciju odlaznih poziva sa fiksnog telefonskog priključka, kako za tekući, tako i za završene obračunske periode
  • vidite, odštampate i prenesete na svoj računar specifikaciju saobraćaja sa prepaid i postpaid mobilnog pretplatničkog broja za prethodna tri meseca.

Takođe, možete i da izmirite svoja dugovanja koristeći uslugu web plaćanje računa.

MOJ R@ČUN, LISTING I PLAĆANJA