asdfasdf,a.sdfm,.asdfsd,.fas,m.
asdfasdf
Open MojTelekom

Uputstvo za dopunu

račun za telekomunikacione usluge

Kako se vrši prepaid dopuna sa fiksnog telefona?

Za dopunu mt:s prepaid broja preko fiksnog telefonskog broja pozovite broj 0800/100-900.

Nakon toga, potrebno je da unesete prvi deo šifre* sa Vašeg računa za fiksnu telefonsku liniju, odnosno broj do kose crte. Kada unesete taj broj, automat će Vam pročitati unetu šifru i zamoliti da je potvrdite ili da je ponovo unesete. Imate ukupno dva pokušaja za unos ispravne šifre.

Zatim, potrebno je da unesete mt:s prepaid broj za koji želite da izvršite dopunu. Potvrdite uneti broj pritiskom na taster 1 ili da ga ponovo unesite – pritiskom na taster 2. Imate ukupno dva pokušaja za unos željenog broja u ispravnom formatu.

Nakon toga, izaberite jedan od tri ponuđena iznosa predviđenih za dopunu: za iznos od 100 dinara – pritisnite taster 1, za iznos od 200 dinara – pritisnite taster 2, a za iznos od 500 dinara – pritisnite taster 3. Potvrdite željeni iznos ili da ga ponovo unesite, za šta imate ukupno dva pokušaja.

Ukoliko je cela transakcija dopune prepaid računa uspešno obavljena, na broj koji je dopunjen stići će SMS informacija o izvršenoj dopuni, a Vaš telefonski račun za fiksnu telefonsku liniju biće zadužen za izabrani iznos dopune.

račun za telekomunikacione usluge

*Šta je šifra korisnika i gde možete da je nađete na računu?

Šifra korisnika je jedinstveni broj koji Telekom koristi da bi identifikovao korisnika. Svaki korisnik ima svoju šifru korisnika koju dobija uz svaki mesečni račun za telekomunikacione usluge koje mu je pružio Telekom.

Šifra korisnika se nalazi u gornjem levom uglu računa jasno obeležena sa "Šifra korisnika". Ona je oblika n/b, gde je n šifra korisnika i ima najviše 7 cifara, a b je redni broj računa (svaki korisnik može imati više računa koji mu se dostavljaju na istu adresu u vidu jedinstvenog zbirnog računa).

Na slici je prikazan primer računa sa obeleženom šifrom korisnika.