asdfasdf,a.sdfm,.asdfsd,.fas,m.
asdfasdf
Open MojTelekom

ADSL SpeedUp

Usluga ADSL SpeedUP omogućava korisnicima Click 1 i Click 4 paketa prelazak na Click 6 paket u vremenskom intervalu od 3 sata od momenta aktivacije servisa.

Ukoliko se korisnik prvi put prijavljuje za ADSL SpeedUP uslugu, u roku od 24 sata od podnošenja zahteva korisnika, kreira se odgovarajući profil korisnika koji ostaje aktivan u sistemu Telekoma Srbija.

Kada je profil jednom kreiran moguće je aktivirati servis u bilo kom trenutku, po sopstvenoj želji korisnika, neograničen broj puta.

Usluga ADSL SpeedUP se naplaćuje po svakom započetom intervalu u iznosu od 60 dinara, sa uračunatim PDV-om.

U okviru usluge ADSL SpeedUP korisnicima je omogućena besplatna svaka četvrta aktivacija servisa tj. svako četvrto povećanje brzine na Click 6 paket.

Potrebno je imati u vidu da se sa početkom svakog kalendarskog meseca brojač aktivacije ADSL SpeedUP usluge vraća na početak.

ADSL paketi ADSL SpeedUP
Click 1 ADSL SpeedUP 6144/1024
Click 4 ADSL SpeedUP 6144/1024

Napomena:
Korisnici Open IPTV usluge ne mogu da koriste uslugu ADSL SpeedUP zbog garancije kvaliteta IPTV signala.
Ukoliko ste korisnik usluge ADSL SpeedUP, a želite da koristite i Open IPTV, potrebno je da u On-line zahtevu za ADSL SpeedUP deaktivirate ovu uslugu.

Info centar 19813