asdfasdf,a.sdfm,.asdfsd,.fas,m.
asdfasdf
Open MojTelekom

Internet

  Podnesi zahtev

Uz naše Net pakete možete da ostvarite stalnu, brzu i kvalitetnu vezu ka Internetu, uz istovremeno slobodnu telefonsku liniju. Telekom Srbija Net paketi mogu biti realizovani putem ADSL tehnologije, VDSL tehnologije ili putem optičke mreže.

Protok dolaznog saobraćaja je značajno veći od protoka odlaznog saobraćaja, što je pogodno za pregled elektronske pošte, pristup Web sajtovima i kopiranje datoteka sa drugih računara.

Pored modema i splitera koji dobijate na korišćenje, obezbeđen vam je i jedan besplatan e-mail nalog (Mailbox veličine 1 GB), a ukoliko vam to nije dovoljno možete aktivirati i dodatne e-mail naloge. Novi korisnici dobijaju na korišćenje bežični modem.

U zavisnosti od vaših potreba opredelite se za neku od Net brzina: Net 5, Net 10, Net 20, Net 30, Net 50 i Net 100.

Za osobe sa invaliditetom, čiji je stepen invaliditeta 70 do 100%, obezbedili smo popust od 50% na cenu mesečne pretplate koja važi za izabrani Net paket sa dinamičkom IP adresom bez ugovorne obaveze. Prilikom zaključenja ugovora potrebno je priložiti Rešenje nadležnog državnog organa o visini i stepenu telesnog oštećenja ili Rešenje nadležnog organa o ostvarivanju prava na negu i pomoć drugog lica.  Postojeći korisnici Click 1 paketa i dalje mogu da koriste ovaj paket, s tim što u svakom trenutku mogu da odaberu i neki od navedenih Net paketa sa dinamičkom IP adresom bez ugovorne obaveze.